Privaatsuspoliitika

Baltic Parking OÜ (14979179) töötleb isikuandmeid Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktide alusel (EL isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679) tema poolt pakutavate teenuste osutamise ja teenuste osutamisest tulenevate muude olukordade lahendamise eesmärgil.

Andmete vastutav töötleja on Baltic Parking OÜ (14979179) aadressiga Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Toompuiestee 27, 10149.

Edastades Baltic Parking OÜ`le enda andmeid lepingu sõlmimiseks, pakutavate teenuste kasutamiseks, sealhulgas e-teeninduses ja mobiilirakenduse  keskkonna kasutamisel eeldame, et isik on tutvunud Baltic Parking OÜ privaatsuspoliitika põhimõtetega.

Isikuandmeid töödeldakse õiguslikel alusetel kliendi ja Baltic Parking OÜ vahel sõlmitud lepingu täitmiseks, Baltic Parking OÜ õigustatud huvi olemasolul või kooskõlas isikult andmete töötlemiseks saadud nõusolekuga.

Töötleme isikuandmeid Privaatsuspoliitika põhimõtete kohasel viisil ja üksnes eesmärgil milleks andmed on kogutud ning eesmärkide täitmiseks vajalikus ulatuses.

Isikuandmete töötlemisel austatakse privaatsust ja juhindudes kehtestatud andmete töötlemise reeglitest rakendatakse vajalikke turvameetmeid, et tagada andmete kaitstus ja konfidentsiaalsus.

Baltic Parking OÜ säilitab isikuandmeid isiku tuvastamist võimaldaval kujul vaid niikaua kui on vajalik nende kasutamise eesmärgi saavutamiseks või õigusaktis ettenähtud tähtajani. 

Isikul on õigus tutvuda enda isikuandmetega, mis on Baltic Parking OÜ kasutuses, nõuda isikuandmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, ülekandmist mõnele muule andmetöötlejale ning esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise suhtes. Selleks tuleb pööduda digitaalselt allkirjastatud taotlusega Baltic Parking OÜ poole aadressil info@balticparking,ee

Baltic Parking OÜ võib keelduda isikuandmete otse ülekandmisest mõnele muule andmetöötlejale kui andmete edastamine kolmandale isikule ei ole Baltic Parking OÜ hinnangul turvaline.

Seadusest tulenevalt võib Baltic Parking OÜ vajadusel anda oma rikutud või vaidlustatud õiguste kaitsmiseks ja/või võlanõudmiseks andmete kasutamise õiguse oma koostööpartneritest volitatud töötlejatele (inkassoettevõtted, lepingulised esindajad, arveldus-, maksehäire- ja muid teenuseid osutavad isikud), kellel on õigus kasutada andmeid üksnes Baltic Parking OÜ poolt määratud konkreetse toimingu tegemiseks ning selleks sõlmitud konfidentsiaalsuskohustust sisaldava lepingu alusel.

Isikul on õigus oma privaatsusõiguste kaitseks pöörduda Baltic Parking OÜ, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Saatke meile sõnum!

Kas soovite saada kvaliteetset teenust ja taskukohaseid hindu? Võta ühendust Balti parkimise meeskonnaga! Meil on laialdased kogemused parkimislahenduste alal ja oleme valmis pakkuma teile parimaid võimalusi teie projekti jaoks. Ärge lükake edasi oma unistust heast parkimisest, saatke meile juba täna e-kiri ja me hea meelega vastame kõigile teie küsimustele!