Maaomanikule

  Kui sul on kinnistu, mis seisab tühjana või ootab detailplaneeringut, on ehk mõtekas see parklaks muuta ja see raha teenima panna. Baltic Parking on valmis selle mõtte koos sinuga ellu viima.

  • Baltic Parking teeb vajaliku eeltöö, et tühjast alast saaks parkimisplats
  • Baltic Parking tegeleb vajalike lubade ja litsentsidega
  • Baltic Parking paigaldab parkimisalale vajalikud märgistused ja hoiab ala korras
  • Baltic Parking kontrollib parkimislepingute täitmist

  Kinnistuomanikul on hea võimalus iga kuu lisatulu teenima hakata.

   Teenindusettevõtetele

   Kui parklas ei jätku klientidele parkimisvõimalusi, sest klientide parkimiskohtadel pargivad lähipiirkonna sõidukid, kuna teie parklas on parkimine tasuta ja mugav, siis Baltic Parking annab võimaluse need parkimiskohad teie klientidele tagasi tuua.

   • Baltic Parking töötab koos parkimisala valdajaga välja parkimiskorralduse
   • Baltiс Parking tellib ja paigaldab vajalikud parkimiskorraldusvahendid ja liiklusmärgid
   • Baltic Parking annab kasutamiseks parkimiskorraldusprogrammi
   • Baltic Parking korraldab parkimiskontrolli

   Klient saab muretult parkida ja murevabalt keskust külastada.

   Korteriühistule

   Parkimine kortermaja juures on tihtipeale probleem ja häid ning kasulikke lahendusi on korteriühistul parkimise korraldamiseks raske leida. Tuleb mõni neist stsenaariumitest tuttav ette? Osadel korteriomanikel on mitu sõidukit, parkimiskohti on reeglina vähem, kui korteriomanikel sõidukeid, kinnistule lähedal asuvate ettevõtete sõidukid armastavad parkida tasuta korterühistu parkimiskohtadel ja korteriühistu külalised ei leia külla tulles parkimiskohti. Baltic Parking pakub välja võimaluse selle olukorra parandamiseks.

   • Parkimiskorraldus võimaldab teenida ja reeglistik on täielikult KÜ juhtida
   • Parkimiskontrolli teostatakse KÜ`le vajalikul ajal ja nii mitu korda päevas kui vaja
   • Parkimisõigusi saab muuta operatiivselt ja paigaldatavaid parkimislube pole vaja
   • Külaliste parkimine on lihtsasti lahendatud ja probleemivaba

   Korteriühistu juhatusel on üks mure vähem.


   Baltic Parking
   Lahendusvariant

   • Parkimiskorraldus võimaldab korteriühistul teenida 50-250€ kuus
   • Parkimiskorralduse reeglistik on 100% KÜ juhtida
   • Parkimiskontrolli teostatakse KÜ`le vajalikul ajal ja nii mitu korda päevas kui vaja
   • Parkimisõiguse saamiseks pole vaja füüsilisi parkimislubasid, parkimisõigusi saab muuta operatiivselt
   • KÜ külaliste parkimine parkimisalal lihtsalt lahendatud ja probleemivaba
   • Keskkonnasõbralik, sest on paberivaba

   Parkimiskorraldusettevõtte
   tavapärane lahendusvariant

   • Parkimiskorraldus on korteriühistule kulu 50-250€ kuus
   • Parkimiskorraldus allub parkimisettevõtte jäikadele reeglitele
   • Parkimiskontrolli teostatakse parkimisettevõttele sobival ajal, tavaliselt 1 kord päevas
   • Parkimisõiguse saamiseks on tihti vajalikud paber või plastikload. Parkimisõiguste muutmine sõltub tihtipeale parkimisettevõttest
   • KÜ külalistele parkimine parkimisalal on väga keeruline ja tihti ka võimatu
   • Paberil trükitud load, mis aeguvad ja lähevad kaotsi

   Ürituste korraldajatele

   Iga vähegi suurema ürituse korraldamisel tuleb leida vastus küsimusele: „kuidas korraldada külastajate jaoks parkimine?“. Mugav parkimine enne ürituse algust loob soodsa eelhäälestuse ja toreda ürituse lõppakordiks on probleemivaba ärasõit kokkusaamiselt. Selleks, et sinu korraldatud üritus võimalikult hästi õnnestuks on Baltic Parking valmis:

   • Koostama ürituse parkimiskorralduse terviklahenduse plaani koos korraldajatega
   • Looma parkimiskorraldusmeeskonna, kes juhendab saabujaid parkimiskoha leidmisel
   • Vajadusel reeglite rikkujaid korrale kutsuma
   • Olema nõuga abiks ürituselt lahkujatele ja korraldame parklas liiklust

   Korraldatud parkimisel on tähtis osa, et luua osalejatele täielik rahulolu.

   Kinnisvara arendajatele

   Kui plaan on rajada parkimisala või parkimismaja on ehk mõtekas enne projekteerima ja ostma asumist rääkida Baltic Parkingu parkimiskorraldus inimestega, kellel on aastatepikkused kogemused parkimisalade ülesehitamisel. Oluline on seadmete kokkusobivus ja selline töötamine, mis vastab planeeritud eesmärgile.

   • Võtame koos planeeritava parkimiskorralduse detailideks lahti
   • Leiame sobivad parkimissedamed, koostame projekti ja vastava eelarve
   • Oleme abiks tarnijatega läbirääkimistel ja parkimisseadmete tellimisel
   • Kontrollime, et kõgu tehnika saaks õigesti paigaldatud ja oleks töökorras

   Õigete asjade ostmine mõistliku hinna ja kvaliteedi suhtega on eduka projekti üheks aluseks.

   Parkimisseadmed

   Meie süsteem on turul unikaalne, te ei pea parkimistarkvarasse investeerima ja võite olemasolevatest lahendustest loobuda. Meie eesmärk on kliendile pakkuda võimalikult soodsat kuid samas hea hinna ja kvaliteedi suhtega täislahendust parkimise korraldamiseks.

   Samuti ei ole vaja spetsiaalset tarkvara, IT-töötajaid ega IT-taristut kuna meie parkimistarkvara töötab pilvelahendusena.

   ​Nii vähendate oma kulusid ja võidate ajalt, mis varem kulus seadmete haldamisele ja hooldusele ning tarkvarale.